• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2024.05.21.

ülés típusa:munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2024.05.21. - 14:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat a telekadóról szóló 10/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. A 2023. évi ellenőrzési jelentés.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a 2023. év folyamán önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek támogatás felhasználásáról szóló beszámolóinak jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Vadna községben végzett 2023. évi tevékenységéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. A 2023. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Javaslat a falugondnoki szolgáltatás 2023. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékelésére. A falugondnok beszámolója 2023. évi tevékenységéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
9. Javaslat a szociális étkeztetés 2023. évi feladat-ellátásának fenntartói értékelése.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
10. Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
11. Javaslat beiskolázási támogatások megállapítására a 2024/2025. tanévre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
12. Javaslat a településterv készítésével összefüggő közbenső döntésekre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
13. Javaslat pályázat benyújtására a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, járda építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024 kódszámú alprogramban.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
14. Javaslat a falugondnoki szolgáltatás működésével összefüggő döntéshozatalra.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: nincs feltöltve