• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2023.05.24.

ülés típusa:munkaterv szerinti nyílt ülés, majd együttes nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2023.05.24. - 8:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. A 2022. évi ellenőrzési jelentés.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a 2022. év folyamán önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek támogatás felhasználásáról szóló beszámolóinak jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014 (VIII.29.) önkormányzatai rendelet és a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018 (02.28.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat beiskolázási támogatások megállapítására a 2023/2024. tanévre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Vadna községben végzett 2022. évi tevékenységéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. A 2022. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
9. Javaslat a falugondnoki szolgáltatás 2022. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékelésére. A falugondnok beszámolója 2022. évi tevékenységéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
10. Javaslat önkormányzati tulajdonú külterületi termőföld ingatlan (Vadna 027/2 hrsz.) értékesítésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
11. Javaslat pályázat benyújtására a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, járda építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2023 kódszámú alprogramban.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
12. Javaslat postai közreműködői és egyéb tevékenység ellátására vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozásának véleményezésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
13. Indítványok, javaslatok
E.1. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
E.2. Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
E.3. Beszámoló a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
21/2023 (05.24.)A 2022. évi ellenőrzési jelentésről
22/2023 (05.24.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
23/2023 (05.24.)A Református Egyház 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
24/2023 (05.24.)A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
25/2023 (05.24.)A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
26/2023 (05.24.)A Borsod Állatvédő alapítvány 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
27/2023 (05.24.)A 2023/2024. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról
28/2023 (05.24.)A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
29/2023 (05.24.)Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásának átfogó értékeléséről
30/2023 (05.24.)A falugondnoki szolgáltatás 2022. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékeléséről
31/2023 (05.24.)Önkormányzati tulajdonú külterületi termőföld ingatlan (Vadna, 027/2 hrsz), értékesítéséről
32/2023 (05.24.)A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, jára építése/felújítása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
33/2023 (05.24.)Postai közreműködői és egyéb tevékenység ellátására vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozásáról
34/2023 (05.24.)A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2022. évi működéséről
35/2023 (05.24.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról
36/2023 (05.24.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolójáról
37/2023 (05.24.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról