• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2022.09.13.

ülés típusa:munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2022.09.13. - 14:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Tájékoztatás az önkormányzat, és költségvetési szerve 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat pályázat benyújtására a TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalások jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat a Vadna belterületi ingatlanokra vonatkozóan, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapításáról.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Indítványok, javaslatok

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés hatályos rendelete(i)
rendelet tárgy
08/2022 (09.13.) a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól
Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
59/2022 (09.13.)Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
60/2022 (09.13.)A TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra, pályázat benyújtásáról
61/2022 (09.13.)Értékhatárt meghaladó beszerzése, kötelezettségvállalások jóváhagyásáról
62/2022 (09.13.)a Vadna 291/279, 291/280, 291/281, 384 hrsz alatti ingatlanokra (Vadnapark területe) vonatkozó, az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapításáról
63/2022 (09.13.)a Vadna 382/2 és 385 hrsz alatti ingatlanokra (Vadnapark területe) vonatkozó, az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapításáról
64/2022 (09.13.)a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásról