• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2022.03.16.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2022.03.16. - 15:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat a falugondnoki szolgálatatás 2021. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékelésére. A falugondnok beszámolója 2021. évi tevékenységéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapítására és a térítési díjainak felülvizsgálatára.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és a térítési díjának a felülvizsgálatára.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a Göőz Pál Művelődési Ház Közösségi Tér 2022. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat önkormányzati tulajdonú külterületi termőföld ingatlan (027/2 hrsz.) mezőgazdasági haszonbérlet keretei közötti hasznosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztására
(előterjesztés módja: írásban)
Dr. Herczeg Tibor
HVI vezető
8. Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba-vételéről.
(előterjesztés módja: szóban)
Marinné Tóth Krisztina
Biz. elnök
9. Indítványok, javaslatok

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
31/2022 (03.16.)A falugondnoki szolgáltatás 2021. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékeléséről
32/2022 (03.16.)A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról
33/2022 (03.16.)A szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapításáról
34/2022 (03.16.)Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről
35/2022 (03.16.)A Göőz Pál Művelődési Ház Közösségi Tér 2022. évi szolgáltatási tervéről
36/2022 (03.16.)Önkormányzati tulajdonú külterületi termőföld ingatlan (027/2 hrsz., mezőgazdasági haszonbérlet keretei közötti hasznosításáról
37/2022 (03.16.)A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról
38/2022 (03.16.)A Vadna, Kassai út, Mátyás király utca, Arany János utca, Árpád fejedelem utca és Vadna külterület 07 hrsz. alatti utak által határolt telektömbben található ingatlanokra vonatkozóan az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapításáról
39/2022 (03.16.)A Vadna 228. hrsz alatti ingatlan építési célú igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulásról