• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2022.02.08.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés, majd együttes nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2022.02.08. - 14:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 1.1. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2022. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.2. Javaslat a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2022. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.3. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának 2022. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 1.4. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2022. évi támogatásának megállapítására. 1.5. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2022. évi ellátására, költségvetési fedezet biztosítására. 1.6. Javaslat ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a képviselő-testület 2022. évi munkatervére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat a Vadna belterületi ingatlanokra vonatkozóan, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapításáról.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP-Plusz-3.3.1-21” programban, bölcsődei ellátás fejlesztésére pályázat benyújtásához projektelőkészítési, megalapozó tanulmány készítésére benyújtott ajánlatok bírálatára.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 című , MFP-OJKJF/2021 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó beruházáshoz benyújtott ajánlatok bírálatára, a kivitelező kiválasztására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
9. Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése- 2021. MFP-ÖTIK/2021.” kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó beruházáshoz benyújtott ajánlatok bírálatára, a kivitelező kiválasztására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
10. Indítványok, javaslatok: 10.1. Javaslat 2022. év „Alapítási emlékévvé” nyilvánítására. 10.2. Tájékoztatás a 2022. évi közfoglalkoztatás körében megvalósítandó feladatok ütemezéséről 10.3. Javaslat a Vadna 20 és 21 hrsz. alatti ingatlanok tulajdonjogának átruházására vonatkozó eljárás lezárására.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
E.1. Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
E.2. Javaslat a köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
E.3. Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
E.4. Indítványok, javaslatok

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
9/2022 (02.08.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2022. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
10/2022 (02.08.)A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
11/2022 (02.08.)Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2022. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
12/2022 (02.08.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2022. évi működésének támogatásáról
13/2022 (02.08.)A Református Egyház 2022. évi működésének támogatásáról
14/2022 (02.08.)A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 2022. évi működésének támogatásáról
15/2022 (02.08.)A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2022. évi működésének támogatásáról
16/2022 (02.08.)A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2022. évi ellátásához költségvetési fedezet biztosításáról
17/2022 (02.08.)A Borsod Állatvédő Alapítvánnyal ebrendészeti feladatok ellátására megállapodás megkötéséről, az Alapítvány 2022. évi működésének támogatásáról
18/2022 (02.08.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
19/2022 (02.08.)A képviselő-testület 2022. évi munkatervéről
20/2022 (02.08.)A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
21/2022 (02.08.)A Vadna, 291/2-291/278 hrsz. alatti ingatlanokra (Vadnapark területe) vonatkozóan az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapításáról
22/2022 (02.08.)A gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP-Plusz-3.3.1-21” programban, bölcsődei ellátás fejlesztésére pályázat benyújtásához projektelőkészítési, megalapozó tanulmány készítésére benyújtott ajánlatok bírálatára
23/2022 (02.08.)Az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 című , MFP-OJKJF/2021 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó beruházáshoz benyújtott ajánlatok bírálatáról, a kivitelező kiválasztásáról
24/2022 (02.08.)Az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése- 2021. MFP-ÖTIK/2021.” kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó beruházáshoz benyújtott ajánlatok bírálatáról, a kivitelező kiválasztásáról
25/2022 (02.08.)2022. év „Alapítási Emlékévvé” nyilvánításáról
26/2022 (02.08.)Önkormányzati tulajdonú ingatlanok – Vadna 20 és 21 hrsz. – tulajdonjogának adásvétel keretei közötti átruházásáról
27/2022 (02.08.)Polgármester jutalmazására vonatkozó eljárásrendről
28/2022 (02.08.)a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás módosításáról
29/2022 (02.08.)A köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről
30/2022 (02.08.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről