• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2021.12.14.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2021.12.14. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. 1.1. Tájékoztatás a Vadna 029/12 hrsz. alatti ingatlanra tervezett jégcsarnok építés beruházásról. 1.2. Javaslat a Vadna, 029/12 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapításáról. 1.3. Javaslat településrendezési szerződés megkötésére irányuló felhatalmazásra.
(előterjesztés módja: szóban, írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha által biztosított, közétkeztetési formák nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2022. évi megállapítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat a 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat időskorúak támogatása 2021. évi összegének megállapítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat településterv készítésére irányuló tervezői megbízásra.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat pályázat benyújtására a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.1-21” programban, bölcsődei ellátás fejlesztésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok adásvételére irányuló kezdeményezés elbírálására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Indítványok, javaslatok

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
73/2021 (12.14.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha által biztosított közétkeztetési formák nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2022. évi megállapításáról
74/2021 (12.14.)A 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelmek benyújtásáról
75/2021 (12.14.)Időskorúak támogatása 2021. évi összegének megállapításáról
76/2021 (12.14.)Településterv készítésére benyújtott ajánlatok elbírálásáról, a tervező kiválasztásáról
77/2021 (12.14.)A „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.1-21” programban, bölcsődei ellátás fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról
78/2021 (12.14.)Önkormányzati tulajdonú ingatlanok adásvételére irányuló kezdeményezés elbírálásáról