• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2021.11.09.

ülés típusa:Rendkívüli nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2021.11.09. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításának jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat pályázat benyújtására települési terv elkészítésének támogatására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyására, szociális tüzelőanyag beszerzésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a 2022. évi ellenőrzési tervre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat a településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása hatáskörének felülvizsgálatára, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott támogatási kérelmek elbírálása – zárt ülés.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
8. Indítványok, javaslatok Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
67/2021 (11.09.)A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról
68/2021 (11.09.)Települési terv elkészítéséről
69/2021 (11.09.)Értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, szociális tüzelőanyag beszerzésére
70/2021 (11.09.)A 2022. évi ellenőrzési tervről
71/2021 (11.09.)Atelepüléskép-érvényesítési eszközök alkalmazása hatáskörének felülvizsgálatáról
72/2021 (11.09.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról