• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2020.09.08.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna, Kassai út 25.
ülés időpontja:2020.09.08. - 14:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Tájékoztatás az önkormányzat, és költségvetési szerve 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi fordulójához történő csatlakozás jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a Sajókaza vegyes fogászati körzet működtetésére vonatkozó döntésre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha működésével kapcsolatos fenntartói döntésekre
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Indítványok, javaslatok
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
34/2020 (09.08.)Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
35/2020 (09.08.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról
36/2020 (09.08.)Sajókaza vegyes fogászati körzet működtetésére vonatkozó döntésről
37/2020 (09.08.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény felvételi körzetének meghatározásáról
38/2020 (09.08.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben a 2020/2021. nevelési évben indítható csoportok számáról
39/2020 (09.08.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben az óvodai csoportra megállapított maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezéséről
40/2020 (09.08.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény nyitvatartási rendjéről
41/2020 (09.08.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról
42/2020 (09.08.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
43/2020 (09.08.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
44/2020 (09.08.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásról
45/2020 (09.08.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról, intézményvezető megbízásáról szóló 31/2020.(VII.15.) határozat módosításáról