• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2020.02.11.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés, majd együttes nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna, Kassai út 25.
ülés időpontja:2020.02.11. - 14:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő

1. Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2020. évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 2.1. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2020 évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 2.2. Javaslat a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2020. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 2.3. Javaslat az önkormányzat és intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának 2020. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 2.4. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2020. évi támogatásának megállapítására. 2.5. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2020. évi ellátására, költségvetési fedezet biztosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a képviselő-testület 2020. évi munkatervére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Javaslat a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás, társulási megállapodásának módosítása jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
9. Javaslat a Magyar Falu Program keretében az "Önkormányzati tulajdonú utak felújítása", MFP-ÖTU/2019 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározására, ajánlatkérésre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
10. Javaslat a faluigondnoki munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására - zárt ülés.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
11. Javaslat tanulmányi ösztöndíj pályázatok elbírálására – zárt ülés.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
12.1 Indítványok, javaslatok Javaslat az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására. Bencze Péter
polgármester
12.2. Javaslat a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósítandó konyhai eszközbeszerzés megvalósításához az ajánlattevők személyének meghatározására, ajánlatkérésre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
E.1 Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
E.2 Javaslat a köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
E.3 Indítványok, javaslatok

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
1/2020 (02.11.)A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2020. évi költségvetéséről
2/2020 (02.11.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
3/2020 (02.11.)A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
4/2020 (02.11.)Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2020. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
5/2020 (02.11.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról
6/2020 (02.11.)A Vadna Községért Alapítvány 2020. évi működésének támogatásáról
7/2020 (02.11.)A Református Egyház 2020. évi működésének támogatásáról.
8/2020 (02.11.)A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról
9/2020 (02.11.)A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2020. évi működésének támogatásáról
10/2020 (02.11.)A Nagybarcai Sportegyesület 2020. évi működésének támogatásáról
11/2020 (02.11.)A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2020. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról
12/2020 (02.11.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
13/2020 (02.11.)A képviselő-testület 2020. évi munkatervéről
14/2020 (02.11.)A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
15/2020 (02.11.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról
16/2020 (02.11.)A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”, MFP-ÖTU/2019 kódszámú alprogram támogatásából megvalósítandó beruházáshoz, az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
17/2020 (02.11.)Falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálásáról
18/2020 (02.11.)Tanulmányi ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
19/2020 (02.11.)A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósítandó konyhai eszközbeszerzés megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
20/2020 (02.11.)A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósítandó Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
21/2020 (02.11.)Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímű, 449851 igénylésazonosítójú pályázat támogatásából a Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
22/2020 (02.11.)Előtakarékoskodási célú életbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazásról
23/2020 (02.11.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről
24/2020 (02.11.)A köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről