• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2019.12.03.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna, Kassai út 25.
ülés időpontja:2019.12.03. - 14:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Tájékoztatás a helyi adó rendeletek felülvizsgálatának lehetőségéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányi ösztöndíj szabályainak megállapítására. Rendeletalkotás
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a Vadna Községi Konyha által biztosított, gyermek- szociális- alkalmazotti és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2020. évi megállapítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a 2020. évi ellenőrzési tervre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétlésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat a falugondnoki szolgáltatás beindításával kapcsolatos döntéshozatalra, a falugondnoki munkakör beöltésére irányuló pályázati eljárás lefolytatására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Javaslat a 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
9. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kezdeményezése a körzetti megbízotti helyiség áthelyezésére, önkormányzati tulajdonú ingatlanba.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
10. Javaslat a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”, MFP-TFB/2019 kódszámú alprogramban pályázatának támogatásából megvalósítandó, a falugondnoki szolgálat létrehozásához szükséges új gépjármű beszerzéséhez az ajánlattevők személyének meghatározására, ajánlatkérésre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
11. Javaslat élelmiszerutalvány biztosítására a község időskorú lakosai részére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
12. Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására. Zárt ülés.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
13. Indítványok, javaslatok

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
83/2019 (12.03.)A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet függelékeinek módosításáról
84/2019 (12.03.)Az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányi ösztöndíj pályázati kiírásáról
85/2019 (12.03.)A Vadna Község Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2020. évi megállapításáról.
86/2019 (12.03.)A 2020. évi ellenőrzési tervről.
87/2019 (12.03.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről, intézményvezető megbízásáról
88/2019 (12.03.)Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezéséről
89/2019 (12.03.)Falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
90/2019 (12.03.)A 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására.
91/2019 (12.03.)Körzeti megbízotti helyiség használatának biztosításáról, önkormányzati tulajdonú ingatlanban.
92/2019 (12.03.)A Magyar Falu Program keretében, a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”, MFP-TFB/2019 kódszámú alprogramban pályázatának támogatásából megvalósítandó, a falugondnoki szolgálat létrehozásához szükséges új gépjármű beszerzéséhez az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
93/2019 (12.03.)Élelmiszerutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai részére.
94/2019 (12.03.)A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapdokumentumainak módosításáról
95/2019 (12.03.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról