• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2019.09.03.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2019.09.03. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Tájékoztatás az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2020. évi fordulójához történő csatlakozás jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5.2. Javaslat a falugondnoki szolgáltatás bevezetésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Indítványok, javaslatok 5.1. Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”című alprogramban, pályázat benyújtására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés hatályos rendelete(i)
rendelet tárgy
11/2019 (09.03.) A falugondnoki szolgáltatásról
Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
62/2019 (09.03.)Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
63/2019 (09.03.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról.
64/2019 (09.03.)A Magyar Falu Program keretében az „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
65/2019 (09.03.)Falugondnoki szolgáltatás bevezetéséről