• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2018.11.20.

ülés típusa:Rendkívüli nyílt ülés
ülés helye:Göőz Pál Művelődési Ház
ülés időpontja:2018.11.20. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat a szociális tüzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Tájékoztatás a helyi adó rendeletek felülvizsgálatának lehetőségéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat a TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a Vadna Községi Konyha által biztosított, gyermek- szociális- alkalmazotti és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2019. évi megállapítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a 2019. évi ellenőrzési tervre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Javaslat a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásra.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
9. Javaslat a Vadna 1020/1 hrsz. alatt felvett, külterületi termőföld ingatlan mezőgazdasági haszonbérlet keretei közötti hasznosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
10. Javaslat ajándékutalvány biztosítására a község időskorú lakosai, valamint ajándékcsomagok juttatására gyermekek részére.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
11. Indítványok, javaslatok
12. Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására. (Zárt ülés)
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
78/2018 (11.20.)A TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről
79/2018 (11.20.)A Vadna Község Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2019. évi megállapításáról.
80/2018 (11.20.)A 2019. évi ellenőrzési tervről.
81/2018 (11.20.)A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
82/2018 (11.20.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
83/2018 (11.20.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról
84/2018 (11.20.)Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai, valamint ajándékcsomagok juttatásáról gyermekek részére.
85/2018 (11.20.)Szociális tüzelőanyag beszerzéséről.
86/2018 (11.20.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról