• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2018.04.24.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:
ülés időpontja:2018.04.24. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Sajógalgóc községben végzett 2017. évi tevékenységéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. A 2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására irányuló igény benyújtására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálására
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a 309/2. hrsz. alatti ingatlan közterületi elnevezésére és telekalakítás kezdeményezésére
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése építési beruházások megvalósításához, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításához a meghívandó gazdasági szereplők személyére, a közbeszerzési eljárás megindítására
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat a 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozattal biztosított, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásból, a Vadna 383 hrsz. alatti sporttelep ingatlanon megvalósítandó beruházáshoz (műfüves sportpálya létesítése) az ajánlattevők személyének meghatározására, ajánlatkérésre
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Javaslat a Vadna 271. hrsz alatti ingatlan tulajdonjogának, adásvétel keretei között történő megszerzésére
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
9. Tájékoztatás a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében az önkormányzatnak juttatott kiegészítő támogatás felhasználásának feltételeiről
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
31/2018 (04.24.)A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
32/2018 (04.24.)A 2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről
33/2018 (04.24.)Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) támogatására irányuló igény benyújtásáról
34/2018 (04.24.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról
35/2018 (04.24.)A 309/2. hrsz. alatti ingatlan közterületi elnevezéséről és telekalakítás kezdeményezéséről
36/2018 (04.24.)ATOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásának megindításához a meghívandó gazdasági szereplők személyéről, a közbeszerzési eljárás megindításáról
37/2018 (04.24.)A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásának megindításához a meghívandó gazdasági szereplők személyéről, a közbeszerzési eljárás megindításáról
38/2018 (04.24.)A 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozattal biztosított, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásból, a Vadna 383 hrsz. alatti sporttelep ingatlanon megvalósítandó beruházáshoz (műfüves sportpálya létesítése) az ajánlattevők kiválasztásáról, az ajánlatok megkéréséről
39/2018 (04.24.)A 027/2 hrsz-ú termőföld ingatlan, mezőgazdasági haszonbérlet keretei között történő hasznosításáról
40/2018 (04.24.)Az óvodai konyha, alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során a bérleti díj mértékének megállapításáról.
41/2018 (04.24.)A Vadnapark Üdülőközpont területén található egyes ingatlanok (utak) térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 26/2018.(III.20.) határozat módosításáról