• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2017.11.20.

ülés típusa:Rendkívüli nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2017.11.20. - 16:30
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv-tervezet és a településkép védelméről szóló rendelet-tervezet előzetes véleményezésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Beszámoló a Göőz Pál Művelődési Ház tevékenységéről és az IKSZT program 2017. évi végrehajtásáról.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat a Vadna Község Konyha által biztosított gyermek-, szociális-, alkalmazotti és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2018. évi megállapítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a 2018. évi ellenőrzési tervre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a „Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közigazgatási területén kerékpárforgalmi létesítmény egyesített engedélyezési és kiviteli tervéhez” tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megadására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat ajándékutalvány biztosítására a község időskorú lakosai, valamint ajándékcsomagok juttatására gyermekek részére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásra.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
8. Javaslat 2018. évi Start-munkaprogramban való részvételre, pályázat benyújtására.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
9. Indítványok, javaslatok: 9.1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
84/2017 (11.20.)A településképi arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet partnerségi egyeztetésre,véleményezésre bocsáthatóságáról.
85/2017 (11.20.)A Göőz Pál Művelődési Ház tevékenységéről és az IKSZT program 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámolóról.
86/2017 (11.20.)A Vadna Község Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2018. évi megállapításáról.
87/2017 (11.20.)Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ellenőrzési tervét 2018. évre, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja.
88/2017 (11.20.)A Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közigazgatási területén kerékpárforgalmi létesítmény egyesített engedélyezési és kiviteli tervéhez” tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.
89/2017 (11.20.)A Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közigazgatási területén kerékpárforgalmi létesítmény egyesített engedélyezési és kiviteli tervéhez” kezelői nyilatkozatról.
90/2017 (11.20.)Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai, valamint ajándékcsomagok juttatásáról gyermekek részére.
91/2017 (11.20.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásra.
92/2017 (11.20.)Az önkormányzat 2018. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról.
93/2017 (11.20.)A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
94/2017 (11.20.)A Sajókazai Nappali Szociális Központ alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
95/2017 (11.20.)Az önkormányzat hivatalos honlapjának elkészítésére vonatkozó megrendelésről.