• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2017.09.05.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza, Vadna
ülés időpontja:2017.09.05. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Tájékoztatás az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Tájékoztatás a Községi Konyha 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi fordulójához történő csatlakozás jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat Bencze Péter polgármester, 35 éves jubileumi jutalomra való jogosultságának megállapítására – zárt ülés.
(előterjesztés módja: írásban)
Hurták Tiborné
alpolgármester
6. Indítványok, javaslatok: 6.1. Szabó József építési telek cseréjére irányuló hozzájárulás iránti kezdeményezése
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
7. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálása – zárt ülés.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
65/2017 (09.05.)Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról.
66/2017 (09.05.)A Vadna Községi Konyha 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról.
68/2017 (09.05.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról, a pályázat ismételt kiírásáról
69/2017 (09.05.)Bencze Péter polgármester, 35 éves jubileumi jutalomra való jogosultságának megállapításáról.
70/2017 (09.05.)Szabó József kazincbarcikai lakos részére építési telek tulajdonba adásáról szóló 68/2008.(XI.03.) határozat módosításáról
71/2017 (09.05.)A Kazincbarcika –Vadna települések közötti kerékpárút létesítésére megkötött konzorciumi megállapodás jóváhagyására.
72/2017 (09.05.)A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2016. évben nyújtott szolgáltatásokról.
73/2017 (09.05.)Önkormányzati tulajdonú ingatlan, közterület igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulásról
74/2017 (09.05.)Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról