• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2017.06.28.

ülés típusa:Rendkívüli nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2017.06.28. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntésekre.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 azonosító számú – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában – projekttel összefüggő döntések meghozatalára
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat a TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számú a „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” projekttel összefüggő döntések meghozatalára
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat Sajókaza község Önkormányzata pályázat benyújtásának támogatására, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú TOP-4.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
55/2017 (06.28.)A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntésekről.
56/2017 (06.28.)A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 „Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában” pályázati támogatás terhére elszámolható projekt-előkészítési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról.
56/2017 (06.28.)A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 „Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában” pályázati támogatás terhére megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról.
58/2017 (06.28.)A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számú a „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” pályázati támogatás terhére elszámolható projekt-előkészítési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról.
60/2017 (06.28.)Sajókaza község Önkormányzata által, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című TOP-4.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat támogatásáról.
61/2017 (06.28.)„A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16)” elnevezésű pályázati felhívásra, konzorcium keretein belüli támogatási kérelem benyújtásáról.