• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2017.03.28.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza, Vadna
ülés időpontja:2017.03.28. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendeleti szabályozásra.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatára.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat az önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjainak felülvizsgálatára.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés önköltségi árának megállapítására, a térítési díjának a felülvizsgálatára.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Indítványok, javaslatok 7.1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (sportpálya fejlesztés) támogatására irányuló igény benyújtásáról.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
32/2017 (03.28.)A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról.
33/2017 (03.28.)Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról.
34/2017 (03.28.)Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről.
35/2017 (03.28.)Az állami tulajdonú közút önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről szóló 7/2017.(I.18). határozat módosításáról
36/2017 (03.28.)Felhatalmazás a 2017. évi Start-munkaprogram megvalósítása során eszközbeszerzésekre.