• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2017.02.14.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza, Vadna
ülés időpontja:2017.02.14. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2017. évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 2.1. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására. 2.2. Javaslat az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítására. 2.3.. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2017 évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 2.4. Javaslat , a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 2.5. Javaslat egyszeri működési támogatás biztosítására, a KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. részére. 2.6. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2017. évi támogatásának megállapítására. 2.7. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának 2017. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére. Rendeletalkotás
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a képviselő-testület 2017. évi munkatervére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat a 2017. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötésére
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Indítványok, javaslatok 8.1. Tájékoztatás a Göőz Pál Művelődési Ház helyiségeinek igénybe vételéhez kapcsolódó bérleti díjak mértékéről. Javaslat az óvodai konyha, alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során, a bérleti díj mértékének megállapítására. 8.2. Tájékoztatás a 2017. évi Start-munkaprogramról. 8.3. Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés hatályos rendelete(i)
rendelet tárgy
01/2017 (02.14.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
14/2017 (02.14.)Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
15/2017 (02.14.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról.
17/2017 (02.14.)A KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. egyszeri működési támogatásáról
18/2017 (02.14.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról
19/2017 (02.14.)A Vadna Községért Alapítvány 2017. évi működésének támogatásáról
20/2017 (02.14.)A Református Egyház 2017. évi működésének támogatásáról.
21/2017 (02.14.)A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról
22/2017 (02.14.)A Nagybarcai Sportegyesület 2017. évi működésének támogatásáról
23/2017 (02.14.)Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2017. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról.
24/2017 (02.14.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
26/2017 (02.14.)A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
27/2017 (02.14.)A 2017. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötéséről
28/2017 (02.14.)A Göőz Pál Művelődési Ház helyiségeinek igénybe vételéhez kapcsolódó szabályozásról és a Vadna Községi Konyha alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során, a bérleti díj mértékének megállapításáról.
29/2017 (02.14.)Az önkormányzat 2017. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról szóló 76/2016.(XII.7.) határozat módosításáról.
30/2017 (02.14.)Közművelődési megállapodás megkötéséről.
31/2017 (02.14.)Agócs Béla miskolci lakos, a Magyar Agrár,- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, helyi földbizottsági feladatkörében meghozott állásfoglalása ellen benyújtott kifogásának elbírálására.