• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2017.01.18.

ülés típusa:Rendkívüli nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2017.01.18. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat a polgármester illetményének megállapítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Tájékoztatás az alpolgármesteri tiszteletdíjra vonatkozó jogszabályi változásról.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat kiírására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a Vadna Községi Konyha szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére pályázat benyújtására.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
7. Tájékoztatás a község 780 éves jubileumi évére tervezett esemény-, programsorozatról.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Javaslat állami tulajdonú közút önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
9. Indítványok, javaslatok 9.1. Javaslat a Petőfi és Kossuth út határaihoz igazodó telekalakításra. 9.2. Javaslat a község belterületi határát jelző tábla elhelyezésének, a 026-os főút forgalmi rendje megváltoztatásának kezdeményezésére.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
1/2017 (01.18.)Bencze Péter polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
2/2017 (01.18.)A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
3/2017 (01.18.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló irányuló pályázat kiírására.
4/2017 (01.18.)A Vadna Községi Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
5/2017 (01.18.)A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére pályázat konzorcium keretein belüli benyújtásáról.
6/2017 (01.18.)Vadna község 780 éves jubileumi évére tervezett esemény-, programsorozatról.
7/2017 (01.18.)Állami tulajdonú közút önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről.
8/2017 (01.18.)A Petőfi és Kossuth út határaihoz igazodó telekalakításról.
9/2017 (01.18.)A község belterületi határát jelző tábla elhelyezésének, a 26-os főút forgalmi rendje megváltoztatásának kezdeményezéséről.
10/2017 (01.18.)A Vadna Község Önkormányzatának és Várhosszúrét település Önkormányzatának együttműködésével, a határtérség turisztikai vonzerejének növelése, kulturális értékek és természeti örökségi helyszínek ismertté tétele, együttműködésének fejlesztése projekt támogatására, a „Csoda Malom – Csoda Vár” projekt megvalósítására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 61/2016.(X.26.) határozat módosításáról