• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2016.12.07.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2016.12.07. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Beszámoló a Göőz Pál Művelődési Ház tevékenységéről és az IKSZT program 2016. évi végrehajtásáról.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Beszámoló a Vadnai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2015. évi tevékenységéről
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat a szociális tüzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat a Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- szociális- alkalmazotti és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2017. évi megállapítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásához költségvetési szerv alapítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat az önkormányzat 2017-2020. évek közötti időszakára vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervére. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési tervre.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat ajándékutalvány biztosítására, a község időskorú lakosai részére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Javaslat a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításának jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
9. Javaslat 2017. évi Start-munkaprogramban való részvételre, pályázat benyújtására.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
10. Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére pályázat benyújtására.
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester
11. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
12. Indítványok, javaslatok 8.1. A Vadna Községért Alapítvány Kuratóriumának tájékoztatója a közösségi közlekedési szolgáltatást segítő gépjármű 2016. évi működtetéséről. 8.2. A Vadna Községért Alapítvány Kuratóriumának tájékoztatója a 2016. évre tervezett5szolgáltatási- és géphasználati díjakról.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
13. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása. (Zárt ülés)
(előterjesztés módja: szóban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
66/2016 (12.07.)A Göőz Pál Művelődési Ház tevékenységéről és az IKSZT program 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámolóról.
67/2016 (12.07.)A Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
68/2016 (12.07.)Az Őszirózsák Nyugdíjasklub 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
69/2016 (12.07.)A Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2017. évi megállapításáról.
70/2016 (12.07.)Községi Konyha elnevezéssel, költségvetési szerv alapításáról.
71/2016 (12.07.)A Vadnai Községi Konyha költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátásra vonatkozó megbízásról.
72/2016 (12.07.)Az önkormányzat 2017-2020. évek közötti időszakára vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről. A 2017. évi ellenőrzési tervről.
73/2016 (12.07.)Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai részére.
74/2016 (12.07.)Ajándékcsomagok biztosításáról gyermekek részére
75/2016 (12.07.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról.
76/2016 (12.07.)Az önkormányzat 2017. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról.
77/2016 (12.07.)A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére pályázat benyújtásához konzorcium létrehozására irányuló tárgyalásokról.
78/2016 (12.07.)A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről.
79/2016 (12.07.)A polgármester jutalmazásáról
80/2016 (12.07.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról