• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2013.06.25.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza, Vadna
ülés időpontja:2013.06.25. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat társulási megállapodások felülvizsgálatára és módosítására: 2.1.Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására. 2.2. Javaslat a családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó intézményi társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára. 2.3. Javaslat a szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) intézményi társulási megállapodásának felülvizsgálatára.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat az óvodai intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára, módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat a Szivárvány Gyermekóvoda alapító okiratának módosítására
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Indítványok, javaslatok 4.1. Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodás módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés hatályos rendelete(i)
rendelet tárgy
15/2013 (06.25.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2013.(VI.5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
39/2013 (06.25.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
40/2013 (06.25.)A családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó intézményi társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról, módosításáról.
41/2013 (06.25.)A szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás) feladatait ellátó intézményi társulásról.
42/2013 (06.25.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról.
43/2013 (06.25.)A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról.
44/2013 (06.25.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról.
45/2013 (06.25.)A Helyi Esélyegyenlőségi Program és intézkedési terv jóváhagyásáról
46/2013 (06.25.)Önkormányzati kezességvállalásról
47/2013 (06.25.)A Termoment Tüzeléstechnikai Kft-vel érvényben lévő, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére irányuló szerződés felbontásáról.
48/2013 (06.25.)Önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás felhagyásáról
49/2013 (06.25.)Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés felmondása