• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2013.04.16.

ülés típusa:Munkaterv szerinti nyílt ülés és együttes nyílt ülés
ülés helye:Gőz Pál Művelődési Ház Vadna
ülés időpontja:2013.04.16. - 14:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2012. évi közös fenntartásának elszámolására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat a szociális étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálatára, a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítására
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. 2012. évi ellenőrzési jelentés
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervére
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
9. Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
10. 10.1. Javaslat a polgármester 2013. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. 10.2. Javaslat a Vadna községért Alapítvány és egyéb 2012. év során önkormányzati támogatásban részesített civil szervezet támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
E1. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójára
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
E2. Javaslat a Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
E3. Javaslat a Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzősége 2012. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
E4. Javaslat a Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzősége megszűnéséből adódó önkormányzatok közötti elszámolás jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés hatályos rendelete(i)
rendelet tárgy
11/2013 (04.16.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
15/2013 (04.16.)Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosítása.
16/2013 (04.16.)A Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi költségvetési beszámolója.
17/2013 (04.16.)A Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal megszűnéséből adódó, önkormányzatok közötti elszámolás jóváhagyása.
18/2013 (04.16.)A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója.
19/2013 (04.16.)A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2012. évi közös fenntartásának elszámolásáról.
20/2013 (04.16.)Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról.
21/2013 (04.16.)A 2012. évi ellenőrzési jelentésről
22/2013 (04.16.)A 2012. évi ellenőrzési jelentésről
22/2013 (04.16.)A 2012. évi ellenőrzési jelentésről
23/2013 (04.16.)Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről
24/2013 (04.16.)Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről.
25/2013 (04.16.)A polgármester 2013. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.
25/2013 (04.16.)A polgármester 2013. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.
26/2013 (04.16.)A Vadna községért Alapítvány 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról.
27/2013 (04.16.)A Nagybarca Községi Sport Egyesület 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról.
28/2013 (04.16.)Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, valamint a Barcika Art Kft 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról.
29/2013 (04.16.)A 027/2 hrsz-ú termőföld ingatlan, mezőgazdasági haszonbérlet keretei között történő hasznosításáról.
30/2013 (04.16.)Felhatalmazás a 2013.évi startmunka program megvalósítása során nagy értékű eszközök beszerzésére.
31/2013 (04.16.)Pályázat benyújtásáról az óvoda épületének felújítására, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013 (III.29.) BM rendelet alapján.