• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Képviselő-testületi ülés - 2013.02.14.

ülés típusa:munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye:Községháza Vadna
ülés időpontja:2013.02.14. - 16:00
Napirendi pontok
npr. tárgy előterjesztő
1. Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013. évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 2.1. Javaslat hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó lakossági kedvezmények megállapítására, a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 11/2004.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására. 2.2.Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására. 2.3. Javaslat az önkormányzat által biztosított étkezési formák normáinak és térítési díjainak megállapítására. 2.4. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2013. évi támogatásának megállapítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
3. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
4. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
5. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
6. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybe vételéről szóló 3/2002.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
7. Javaslat a képviselő-testület 2013. évi munkatervére.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester
8. Javaslat a levegő tisztaságának védelme érdekében önkormányzati rendelet alkotásra.
(előterjesztés módja: írásban)
Bencze Péter
polgármester

jegyzőkönyv: megtekintés

Testületi ülés hatályos rendelete(i)
rendelet tárgy
07/2013 (02.14.) A levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról
Testületi ülés határozatai
határozat tárgy
3/2013 (02.14.)A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013. évi költségvetés-tervezete.
4/2013 (02.14.)A Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- szociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2013. évi megállapítása.
5/2013 (02.14.)A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2013. évi működésének támogatása.
6/2013 (02.14.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2013. évi működésének támogatása.
7/2013 (02.14.)A Vadna Községért Alapítvány 2013. évi működésének támogatása
8/2013 (02.14.)A „Községünkért és Egymásért” Alapítvány 2013. évi működésének támogatása.
9/2013 (02.14.)A Vadna TV 2013. évi működésének támogatása
10/2013 (02.14.)A Református Egyház 2013. évi működésének támogatása
11/2013 (02.14.)Önkormányzati kezességvállalás támogatásmegelőlegező hitel igényléséhez.
12/2013 (02.14.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása.
13/2013 (02.14.)Felhatalmazás az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítésére.
14/2013 (02.14.)A képviselő-testület 2013. évi munkaterve