Választási kisokos - EP képviselők választása 2019

A 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak magyarországi választásán, a választásra jogosultakról, a benyújtható névjegyzékbe vételi kérelmekről,a legfontosabb határidőkről az alábbi összefoglaló nyújt tájékoztatást.

Választási értesítők kiküldése
2019. április 5-ig

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

Mozgóurna igénylése
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. MÁRC. 21. - 2019. MÁJ. 26. 12:00

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet.
A törvény kizárólag ezekben az esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

Mozgóurna igénylés:
- online a valaszats.hu-n,
- papír alapon személyesen vagy levélben is
a helyi választási irodában vagy
a szavazatszámláló bizottsághoz.

Tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól

Átjelentkezés másik szavazókörbe
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. MÁRC. 21. - 2019. MÁJ. 22. 16:00

Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, azonban bejelentett lakóhelyétől eltérő településen, budapesti kerületben (vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat.

Kérelmét az EP-választásra benyújthatja
- online a valasztas.hu-n
- papír alapon
postán vagy személyesen a lakóhelye szerinti a helyi választási irodában .

Tájékoztató megtekintése az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályairól

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. MÁRC. 21. - 2019. MÁJ. 17. 16:00

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, azonban a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. Azokról a külképviseletekről, ahol a szavazás lehetséges, valamint a szavazás idejéről az adott választás oldalán tájékozódhat.

Kérelmét az EP-választásra benyújthatja
- online a valasztas.hu-n ,
- papír alapon
postán vagy személyesen a lakóhelye szerinti a helyi választási irodában .

Külképviseletek listája

Tájékoztató külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtásának szabályairól

Segítség a fogyatékossággal élők számára
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. MÁRC. 1. - 2019. MÁJ. 17. 16:00

Annak érdekében, hogy választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti

- a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
- a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg,
- a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja
- online a valasztas.hu-n,
- személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti a helyi választási irodában .

Tájékoztatóa fogyatékossággakl élők számára nyújtható segítségről

A 2019. évi európai parlamenti választások tájékoztató kisfilmjei

További információk a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a valasztas.hu-n.

2019.03.25. | NVI/HT