Díjbeszedők a hulladékgazdálkodási díjhátralékok megfizetéséért

A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat.

Az NHKV Zrt. tájékoztatása szerint, a "díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek érdekében, 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út
107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg a személyes ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával."

Az ingatlanhasználók számára az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél - az esetleges számlatartozás befizetése mellett - lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére is. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is.

A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbeszedést végzők minden esetben fényképes igazolvánnyal kell, hogy igazolják kilétüket.

A díjbeszedők, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által előállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező "Beszedési értesítő" alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal nincs mód.
A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.
Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre.

További információk az NHKV Zrt. honlapján.

2019.03.14. | NHKV Zrt/HT