Ingyenes étkezés a tavaszi szünetben

Az önkormányzat a rászoruló gyermekek részére 2019-ben első alkalommal alkalommal az iskolai tavaszi szünet és az óvodai zárvatartás munkanapjaira biztosítja a szünidei étkezést.

Az ellátási formára a a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező, 5 hónapos - 18 év közötti életkorú gyermekek jogosultak, szüleik erre irányuló kérelme alapján.

A szünidei étkezést, a gyermek a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartamából 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) lehet igénybe venni.

A gyermekek részére a szünidei étkeztetést, 2019-ben első alkalommal az önkormányzat az iskolai tavaszi szünet munkapnapjaira biztosítja.

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

A szünidei étkezés napjai a tavaszi szünetben:
2019. április 18. (csütörtök)
2019. április 23. (kedd).


A szünidei étkezés keretében az évközi szünet munkanapjain, a gyermek déli, meleg ebédre jogosult, melyet az önkormányzat az önkormányzat – a Vadna Községi Konyha felújítása miatt - az ebéd megvásárlásával (Sajóivánkai Községi Konyha) biztosít.

Mivel az ebéd helyben történő elfogyasztásra – erre alkalmas helyiség hiányában, a várható igénybevevők nagy számára is tekintettel - nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével kerül biztosításra.

A étel elvitelére, a jogosultsággal érintett munkanapokon 12:00 és 13:00 óra között kerülhet sor,
a Faluházból (Vadna, Rákóczi u.14.)

Az étel elviteléhez szükséges ételhordó beszerzéséről a szülőnek kell gondoskodnia, folyamatosan ügyelve annak a megfelelő állapotára és tisztaságára.

Az ételt napi elviteléről a meghatározott időponton belül, a szülőnek/törvényes képviselőnek vagy általuk megbízott más személynek kell gondoskodnia.

(A fotó illusztráció)

2019.04.09. | HT