• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2024.

A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

határozat szám: 12/2024 (02.13.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen