• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2023.

A falugondnoki szolgáltatás 2022. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékeléséről

határozat szám: 30/2023 (05.24.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 92/B. § (1) bek. d) pontja szerint, a falugondnoki szolgáltatás 2022. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének értékelését, valamint a falugondnok 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint megismerte, azt elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen