• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2023.

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásának átfogó értékeléséről

határozat szám: 29/2023 (05.24.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2022. évi ellátásának átfogó értékeléséről - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése alapján, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet 10. mellékletének szempontrendszere szerint - készült átfogó jelentést, az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: 15 napon belül