• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2023.

A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról

határozat szám: 24/2023 (05.24.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2021. (II.8.) határozatával, a Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete működéséhez, az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosított 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolót – figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyház között létrejött megállapodásban rögzítettekre - a határozat melléklete szerint elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen